• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Imponującej jakości towar do pakowania, dla przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych

Prawo zmienia się w pewnej mierze cały czas – dzisiaj zdajemy sobie sprawę z tego, jakim sposobem to wygląda, a w jaki sposób sprawy oraz spory ustawodawcze wyglądały uprzednio? Niegdyś proces inaugurował się skargą powoda oznaczaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to formalne wezwanie na sprawę do sądu przez komornika z laską sędziego. Odmiany uprzywilejowane zezwalały na pozwy z pieczęcią bądź też pierścieniem władcy, pozew pisemny opatrzony pieczątką książęcą, który w XV stał się obligatoryjny. W XIV wieku pozew oferował woźny w asyście świadków zachowując dla siebie kopię pozwu i dokonując wpisu do ksiąg grodzkich. Proces zamykało globalne ogłoszenie wyroku. Wyrok z początku był wyłącznie ustny, w XIII w. na koszt strony i jej żądanie wydawano go w formie pisemnej potwierdzając go pieczęcią księcia oraz asesorów. W XIV w. wyrok rozpoczęto wpisywać do ksiąg, a witrynom wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dziś wygląda to inaczej, co potwierdza ANCHOR. Formami wyroku prawomocnego była klauzula którą sąd zobowiązywał tracącego do wieczystego milczenia lub ewentualnie zakład w wyznaczonej sumie ustanowiony przez monarchę za powtórne wszczęcie sprawy. Proces oraz jego długość była zależna od winy, co zresztą funkcjonuje dalej.

1. Zobacz stronę

Categories: Nieruchomości

Comments are closed.