• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Analiza rynków światowych:

Rzeczpospolita Polska dopiero raczkuje na rynku innowacji. Dla porównana w Stanach Zjednoczony co roku zgłaszanych jest około 200 tysięcy patentów. Istotne jest uświadomienie przedsiębiorcom jak istotne dla stworzonego przez nas kraju jest zgłaszanie patentów. Co to w ogóle jest patent? Dla jednostki gospodarczej to dokument stwierdzający, że dany wynalazek jest jej i nie został skopiowany. Dla Polski to następne miejsca pracy. Zapraszamy – dotacje Lublin. Na co można ofiarować dotacje unijne? Na przykład na pokrycie kosztów zameldowania wynalazku do Urzędu Patentowego bądź też na węszcie procedury unieważnienia patentu jeżeli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji są w stanie także być przekazane na wszystkie opłaty urzędowe, których w trakcie zgłaszania patentu jest dość niemało. Pomiędzy innymi: tłumaczenie dokumentów, koszty spraw sądowych. Znaczącym argumentem na plus jest to, że wnioski można zgłaszać w trybie ciągłym. Co oznacza, że nie ma wskazanych terminów i konkursów. Jedna korporacja może zgłaszać kilka wniosków o patentowe dotacje. Optymalna kwota dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Śladowa 2 tysiące.

1. Sprawdź teraz

2. Wejdź

3. Znajdź tutaj

4. Sprawdź to

5. Zobacz więcej Rola Japonii w światowej ekonomii.

Categories: Biznes

Comments are closed.